Şirket İhyası Dava Dilekçesi Örneği

Şirket İhyası Dava Dilekçesi Örneği

 avukatlık                                                                      

İhya Dava Dilekçesi Örneği

İhya Davası 2014

 

Aşağıda şirketin tüzel kişiliğinin ihyası için dava dilekçesi örneği yer almaktadır. Örnek kesin bir örnek olmayıp olaylara göre farklılık göstermektedir.Aşağıdaki dilekçenin mahkemelerce kabul ya da red edilmesi durumunda web sayfamızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.Aşağıdaki örnek sadece esinlenme amacı ile oluşturulmuştur.

 

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

İSTANBUL

 

DAVACI                   :………….

 

DAVALI                   : …Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

KONU                       :Şirketin ihyası davasıdır.

 

İZAHI

 

Şirketimiz …ticaret sicili müdürlüğünün …..sicilinde kayıtlı bir anonim şirkettir. Şirket …….tarihinde .. Noterliği’nin …sayı…tarihli kararı ile ticaret sicili müdürlüğünde tasfiyeye girmiş ve tasfiye işlemleri …tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Yasal 1 yıllık süre geçtikten sonra şirketin kaydı ….tarihinde silinmiştir. Ancak daha sonra tespit ettiğimiz harici bulgulara göre şirket adına kayıtlı olduğunu öğrendiğimiz ….trafik tescil müdürlüğüne kayıtlı….şasi nolu….motor numaralı,…..ruhsatlı bir adet ….marka araç olduğunu öğrendik.Söz konusu aracın satış ve devir işlemlerini yapmak üzere şirketin tasfiye haline dönüşmesi ve tüzel kişiliğinin TTK’nın 224 ve 445. maddeleri anlamında ihyası gerekmektedir.

Yine davası devam eden bir iş davası mevcuttur.Anılan dava İstanbul….İş Mahkemesi’nin….esas numarası ile devam etmektedir.Şirkete tebligat yapılamadığından 6100 sayılı HMK’nın 52 ve 54. maddeleri hükmünün yerine getirilmesine gerek kalmaksızın şirketin ihyası gerekir.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Şirket kayıtları, Ticaret sicili müdürlüğü kayıtları,vergi kayıtları,ticari defter ve belgeler,pay defteri,tanık beyanları,bilirkişi incelemesi ve raporu,trafik kayıtları,derdest dosya vs hukuki her türlü delil

 

HUKUKİ SEBEPLER        :TTK,HMK,Türk Medeni Yasası vs ilgili yasa hükümleri

 

SONUÇ                                 :          

 

Sunduğumuz nedenlerle;

 

….Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……sicilinde kayıtlı ………………unvanlı şirketin tüzel kişiliğinin ihyasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

Davacı Asil

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas