SSK Askerlik Borçlanma Dilekçe Örneği

yurtdisiborclanma

SSK Askerlik Borçlanma Dilekçe Örneği

Askerlik Borçlanması Dilekçesi 2014

Askerlik Borçlanması Dilekçesi 2015

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına

 

Askerlikte geçen ve borçlanma kapsamında olan hizmetlerimi borçlanmak istiyorum. Bu talebim üzerine kurumunuzca bana tebliğ edilmek üzere çalıştığım kuruma gönderilen tahakkuk tablosundaki para miktarının fazla olması veya başka bir nedenle borçlanmaktan vazgeçersem bu talebimi, bana tabligatı yapan kurumumu aracı etmeden 30 gün içinde SG Kurumunun aşağıda belirtilen adresine taahhütlü posta ile belirtmeyi, 5434 Sayılı yasanın ek 27.maddesi gereğince 30 gün içinde itiraz dilekçemin postadaki gecikme ve diğer sebeplerden dolayı aşağıda adresi belirtilen SG Kurumunun kayıtlarına girmemesi halinde borçlanma işleminin aynı maddeye göre kesinlik kazanacağını ve bu aşamadan sonra borçlanmadan vazgeçmemin mümkün olmayacağını kabul ediyorum.

Kurum Onayı İmza ve Mühür                                   Adı Soyadı Tarih ve İmza

 

S.G.K SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU BELGESİ

BORÇLANMASI YAPILACAK KİŞİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Adı      :   Kurum Sicil Numarası:

 

Soyadı:   Emekli Sicil Numarası:
Ünvanı:

 

Vatandaşlık Numarası:

 

Kurumu:

 

E posta Adresi            :                 @

Müracaat Tarihindeki Tahsil Durumu ve Süresi ile ilgili Bilgiler

Diğer Okullar

(    ) yıllık

Teknik Lise

(    ) yıllık

Orta Dengi Mes. Okulu

(    ) yıllık

Doktora,Uzmanlık

(    ) yıllık

Lise Den.Meslek Okulu :

(    ) yıllık

Orta Okul

(    ) yıllık

Fak.Yüksek Okul

(    ) yıllık

Lise(Açık Lise Dahil)

(    ) yıllık

İlk Okul

(    ) yıllık

ASKERLİĞİNİ ER OLARAK YAPANLAR

ASKERLİĞİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YAPANLAR

Er olarak Askere Sevk Tarihi:

 

Yedek Subay Okuluna Sevk Tarihi:

 

Terhis Tarihi:

 

Yedek Subay Okuluna Katılış Tarihi:

 

Askerlikten Sayılmayan Süreler:

 

Yedek Sb Okulundan Mezuniyet Tarihi:

 

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nce DOLDURULACAKTIR

Onay-İmza-Mühür

1-Bu belge ilgililer tarafından doldurulup, çalıştığı kuruma onaylatıldıktan sonra SGK’ nun aşağıdaki adresine gönderilecektir.2-Okunaklı kurum onayı ve mühürü olmayan ve imzaları eksik belgeler işleme ve kayda alınmayacaktır.
3-Bu belgenin eksiksiz doldurulması halinde göreve girmeden askerlik yapanların başka bir belgenin gönderilmesine veya eklenmesine gerek yoktur. Ancak görevden ayrılıp askere giden ve tekrar göreve dönenlerin kurumlarından alacakaları Hizmet Belgesinin ilavesi gerekir.
4-Askerlik görevini Yedek Subay olarak yapanların mutlaka yedek subay okundan mezuniyet tarihi ile Asteğmenliğe nasıp tarihini yazılması gerekir.
Posta Adresi: Milli Müdafa Caddesi No:24         Telgraf Adresi : EMEKSAN                             Posta Kodu:   06643                                          Bakanlıklar/ANKARA
TELEFON:0312-4144444  TELEKS:42311     e-posta:bilgi@emekli.gov.tr    WEB ADRESİ  www.emekli.gov.tr                         Faks:0312 2868411 4175334  418 87 14
Belgenin Gönderileceği  E-Posta Adresi:

unverg@emekli.gov.tr

ercano@emekli.gov.tr

bilgi@emekli.gov.tr

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Resmi Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas