Etiket Arşivi: 2014 gayrimenkul fon tebligi

2014 Gayrimenkul Yatırım Fonları

2014 Gayrimenkul Yatırım Fonları GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracıve bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcıların bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 ... Devamını Oku »