Etiket Arşivi: 2014 paylar tebligi

2014 Geri Alınan Paylar Tebliği

2014 Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfasına, bu hususların kamuya açıklanmasına ve geri alımların bilgi suistimaliveya piyasa dolandırıcılığı sayılmayacağı hallere ilişkin ... Devamını Oku »