Etiket Arşivi: 2014 tatlandirici tebligi

2014 Tatlandırıcı Tebliği

2014 Tatlandırıcı Tebliği YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/4) İthalat işlemleri MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P Madde İsmi 2924.29.98.00.32 2924.29.98.00.34Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) Neotam 2925.11.00.10.00Sakkarin 2925.11.00.20.11Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) 2925.11.00.20.19Sakkarinin diğer tuzları 2929.90.00.00.13Sodyum siklamad 2929.90.00.00.14Kalsiyum siklamad 2929.90.00.00.17Siklamik asit 2932.19.00.00.11Sukraloz 2934.99.90.90.14Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu) 2934.99.90.90.21Aspartam asesülfam tuzu 2938.90.90.90.14 2938.90.90.90.15Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) Steviol glikozitler 3504.00.90.00.11Thaumatine 3824.90.97.90.61Yüksek yoğunluklu ... Devamını Oku »