Etiket Arşivi: 2014 yatirim fonlari

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracı ile bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcılarının bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 ... Devamını Oku »