Etiket Arşivi: 4046 sayılı kanun

Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin bölünmesi

Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin bölünmesi 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu 20.maddesine göre bölünme,birleşme,tasfiyesiz infisah,anonim şirkete dönüşme,aktiflerinin kısmi bölünme yolu ile varlıklarının tamamının veya bir bölümünün özelleştirme programında yer alan ve sermayesinin tamamının İdareye ait olduğu başka bir şirkete veya kuruluşa bir bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak devrine idare tarafından karar verilir ve esas sözleşmeler idare tarafından onaylanır.Bu işlemler hakkında ticaret siciline ... Devamını Oku »