Etiket Arşivi: 426 nolu tebliğ

Pos cihazı artık zorunlu

Pos cihazı artık zorunlu 426 nolu vergi usul kanunu tebliği VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426) 1. Giriş Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Dayanak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralıbendinde, Maliye Bakanlığının “Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, ... Devamını Oku »