Etiket Arşivi: 4857 de degisiklik

İşveren Uygulama Tebliği Değişti

İşveren Uygulama Tebliği Değişti İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 ‒ 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı  maddesinin “a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi”  başlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncübentlerinde yer alan “30” ibareleri “10” olarak  değiştirilmiştir. MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme ... Devamını Oku »