Etiket Arşivi: 5711 sayılı yasa

Apartmanın kullanılamaz hale gelmesi

Apartmanın kullanılamaz hale gelmesi Apartmanın tamamı kullanılamaz hale gelerek harap olmuşsa, apartman üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Ana yapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı, bu sürenin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları ... Devamını Oku »

Apartmana bağımsız bölüm ilavesi nasıl yapılır ?

Apartmana bağımsız bölüm ilavesi nasıl yapılır ? Apartmanın üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 5711 sayılı yasa ile değişik 634 sayılı Kat mülkiyeti kanununun 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için: *Kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi; *Apartmanın bu inşaattan ... Devamını Oku »