Etiket Arşivi: 6361 sayılı yasa

İzinsiz faktoring şirketlerine hapis cezası

İzinsiz faktoring şirketlerine hapis cezası 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununa göre alınması gereken izinleri almaksızın finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun yararına olarak işlendiği tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Ayrıca, bu suçun bir iş ... Devamını Oku »

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamı

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamı Türkiye’de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu hükümlerine tabidir.Ancak finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu hükümleri kapsamı dışındadır.Yolcu ve ... Devamını Oku »

Finansal kiralama nedir ?

Finansal kiralama nedir ? Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla,6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük ... Devamını Oku »