Etiket Arşivi: 6785 sayılı kanun

Belediyesi olmayan yerlerde apartmanların durumu

Belediyesi olmayan yerlerde apartmanların durumu 5711 sayılı yasa ile değişik 634 sayılı Kat mülkiyeti kanununun belediyelere yüklediği görevler, belediye olmayan, yerlerde o yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 sayılı İmar Kanununun 47 nci maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir. İlgili kanun maddesi; “Belediye hudutlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı bakımından lüzumlu görülen ve ... Devamını Oku »