Etiket Arşivi: 90 sayılı khk

İkrazatçılar ve finansal kiralama

İkrazatçılar ve finansal kiralama 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden aldıkları yetkiye istinaden ikrazatçılık faaliyetinde bulunanlar 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu Kanunda sayılı faaliyetlerden birini yürütmek amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilirler. Bu süre içinde mevcut sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının tahsiline yönelik işlemler dışında yeni bir ikrazatçılık faaliyetinde bulunamazlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna  başvuruda ... Devamını Oku »