Etiket Arşivi: adi ortaklığın tescili

Adi ortaklığın tescilini bildirim yükümlülüğü

Adi ortaklığın tescilini bildirim yükümlülüğü Tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin tescili sözleşmede belirtilen adresin bulunduğu yer ticaret siciline tescil edilir.Bu ortaklıklar aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.Bu durum, ticaret sicili müdürlüğünce tıpkı şubelerin merkezlerine bildirim yükümlülüğü gibi,ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüklerine aynı gün bildirilir. Türk Ticaret Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web ... Devamını Oku »

Adi ortaklığın tescili

Adi ortaklığın tescili İki veya daha fazla hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belirli bir amacı gerçekleştirmek ve kar elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin ticaret siciline tescil edilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret sicillerine ... Devamını Oku »