Etiket Arşivi: akredite edilmiş ağ

Bireysel katılım yatırımcısı lisans başvurusu

Bireysel katılım yatırımcısı lisans başvurusu (Bireysel katılım yatırımcısı) lisansı başvuruları, akredite edilmiş (Bireysel katılım yatırımcısı) ağları aracılığıyla ilgili bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, ... Devamını Oku »