Etiket Arşivi: amme alacaklarının tahsili

Tahsilat Genel Tebliği

Tahsilat Genel Tebliği “Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 21 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden 2011 yılında ülkemizde meydana gelen doğal afetler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır. I-Kanun Hükmü 6183 sayılı ... Devamını Oku »