Etiket Arşivi: ana sözleşme

Ana sözleşme uyarlama örneği

2013 yılı Temmuz ayına kadar uyarlanması zorunlu olan esas sözleşmelerin karar örneği aşağıda sunulmaktadır.Şirketlerin yeni kanuna uyarlamasında aşağıda yazılı olan şablon örneği kullanılabilir.Ancak dikkat edilmesi gereken husus her şirketin kendi esas sözleşmesinde yapacağı uyarlama aynı olmayabilir.Bu nedenle de her şirketin esas sözleşmesi ayrıca incelenmeli ve buna göre uyarlama yapılmalıdır. GENEL KURUL KARARI Şirket genel kurulu yukarıda belirtilen gün ve saatte ... Devamını Oku »

Sermaye azaltımında tescil

Sermaye azaltımında tescil Esas sermayenin azaltılmasında Türk Ticaret Kanununa göre ticaret siciline aşağıdaki olgular tescil olunur: a)Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği. b)Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket sözleşmesi değişikliği. c)Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürlerince hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor. Son yıllık bilançoya göre, sermaye ... Devamını Oku »

Ultra Vires Teorisi neyi kaldırdı ?

Ultra Vires Teorisi neyi kaldırdı ? Ultra Vires teorisi yanlış yorumlanmaktadır 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ultra Vires teorisi kaldırılmıştır.Ultra Vires teorisi sorumluluk hukukuyla bağlantılı olduğundan amaç ve konu veya Unvan tespitinde bu teorinin kalkmasının herhangi bir etkisinin olmadığının kabulü gerekmektedir.Ultra vires teorisinin kaldırılması yanlış algılamalara sebebiyet vermektedir.Ultra Vires teorisinin kaldırılmasıyla şirketlerin esas sözleşmelerinde yazılı olmayan konularda yaptıkları faaliyetlerden ... Devamını Oku »

Limited Şirket Sözleşme Örneği

Limited Şirket Sözleşme Örneği Günümüzde en çok kurulan şirket türü limited şirkettir. Limited şirketlerin kuruluşları yazılı sözleşmeye dayanmaktadır. Limited şirket sözleşme örneği şu şekildedir. KURULUŞ: Madde1– Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket  kurulmuştur. Not: Tek ortaklı ise 1.maddeye tırnak içerisindeki ibare yazılacak “Aşağıdaki adı, soyadı, yerleşim yeri,uyruğu,payı ve sermayesi yazılı kurucu ile tek ... Devamını Oku »