Etiket Arşivi: anonim şirket

Anonim şirket gündem örneği

Anonim şirket gündem örneği Karar No           : .. Toplantı Tarihi  : ………..                                          GÜNDEM:  Şirketin …….. Yılına Ait Olağan                                                             Genel Kurulunun Yapılması Hakkında                                                                              ... Devamını Oku »

İç Yönerge Örneği

İç Yönerge Örneği 2013 yılı içerisinde Anonim Şirketlerin genel kurullarında onaylatıp ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirmeleri gerekli olan iç yönerge örneği aşağıda sunulmaktadır.Bu yönerge örneği yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmalı ve ilgili Anonim Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanarak genel kurula onaya sunulması ve ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirilmelidir. ……………………………….. Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç ... Devamını Oku »

Bakanlık temsilcisi isteme dilekçe örneği

Bakanlık temsilcisi isteme dilekçe örneği Genel kurul yapacak anonim şirketlere faydalı olacağını düşündüğümüz bakanlık temsilcisi yazı örneği aşağıda sunulmaktadır. Anılan yazı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanmıştır.   GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) İSTANBUL VEYA …………. VALİLİĞİNE (İl Ticaret Müdürlüğü)   Şirketimizin ……….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı …………. tarihinde saat ………’da …………….. adresinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıda ... Devamını Oku »

Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönüş

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ 1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.) 2.Tasfiyeden dönülmesine ilişkin noter onaylı genel kurul kararı (2 nüsha) Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olan nüsha ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ibraz edilmelidir.Ancak toplantı tutanağı ve eklerinin (Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı,hazirun cetveli) noterden tasdikli ... Devamını Oku »