Etiket Arşivi: apartman gideri kiracı

Apartman giderinden kiracı da sorumludur

Apartman giderinden kiracı da sorumludur 5711 sayılı yasa ile değişik 634 sayılı Kat mülkiyeti kanununa göre kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma “sükna” hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, ... Devamını Oku »