Etiket Arşivi: apartman kararı

Apartman kararlarına itiraz

Apartman kararlarına nasıl itiraz edilir ? Apartman sakinlerinin haberi olmaksızın yapılan kat malikleri/apartman toplantıları sonucu verilen kararlara itiraz hakkı vardır.Kat malikleri kurulunca verilen bu kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ... Devamını Oku »

Apartman toplantısı ve kararları

Apartman toplantısı ve kararları Apartman toplantılarına kat malikleri toplantısı adı verilmektedir.Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı ... Devamını Oku »