Etiket Arşivi: apartman

Apartmanlara risk değerlendirmesi cezası

Apartmanlara risk değerlendirmesi cezası Apartman yöneticileri ve iş yerleri çalıştırdıkları kapıcı ve görevli personellerin sigortaları yanında iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Apartmanlar da iş kanunu kapsamında işveren olarak değerlendirilir.Risk değerlendirmesi yapılırken 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun aşağıdaki hususları dikkate alınacaktır; *Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. *Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. *İş yerinin tertip ve düzeni. ... Devamını Oku »

Kat irtifakına geçiş

Kat irtifakına geçiş Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu payların, isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir: ... Devamını Oku »

Yönetimin ve yöneticinin denetlenmesi

Yönetimin ve yöneticinin denetlenmesi Apartman kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ... Devamını Oku »