Etiket Arşivi: araç vergisi nasıl hesaplanır

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği “(SERİ NO: 42) I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu nun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiştir. 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi ... Devamını Oku »