Etiket Arşivi: aracılık faaliyeti

Acenteler arasında aracılık yasağı

Acenteler arasında aracılık yasağı Sigorta acenteleri aracılık faaliyetlerini sadece acentesi olduğu sigorta şirketi ya da elementer açısından mümkündür.Acenteler kendi aralarında aracılık konusu olan sigorta şirketi ya da sigorta dalı için birbirlerine aracılık edemezler.Ancak acenteler kendi aralarında etik ilkelere uymak kaydı ile sadece yönlendirme yapabilirler.Müşterisini başka bir acenteye yönlendiren acente salt yönlendirdiği için sigorta poliçesini yönlendiren acente düzenleyemez.Acenteler arasındaki bu aracılık ... Devamını Oku »

Acente şubesinin yetkisi

Acente şubesinin yetkisi Acente şubesinin yetkisi,acente merkezinin yetkileri ile sınırlıdır.Şubenin aracılık faaliyeti merkezin yetkisinin dışında olamaz.Örneğin merkezin yetkili olduğu sigorta şirketi,sigorta dalı,prim ya da sözleşme yapma yetkileri ile şube de sınırlandırılmıştır.Şube bu aracılık faaliyetlerinde merkezin yetkilerini aşamaz.Acente şubeleri merkezlerinin belirlediği,satın aldığı ya da kiraladığı yerlerde faaliyet gösterebileceklerdir.Şubelerde çalıştırılacak teknik personel acentenin kadrosunda yer almalıdır.Şubenin adresinde başkaca acente faaliyette bulunamaz. Devamını Oku »