Etiket Arşivi: Atık

Atıkların kara yolunda taşınması

Atıkların kara yolunda taşınması Atıkların kara yolunda taşınmasına ilişkin tebliğ “BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer ... Devamını Oku »