Etiket Arşivi: avukat

Bakanlığa Avukat Alımı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ... Devamını Oku »

Ticaret odalarında avukatlardan harç alınabilir mi ?

Ticaret odalarında avukatlardan harç alınabilir mi ? Ticaret sicili müdürlüklerinden avukatların belge istemeleri durumunda onaylı evraklardan ilgili harçların alınması gerekmektedir.Konu ile ilgili bakanlık görüşü şu şekildedir; “Bazı ticaret sicili memurlukları tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurularda,Memurluklarında saklı bulunan vesikalardan,dosya muhteviyatından herhangi bir belge isteyen kişilerden Ticaret Sicili Tüzüğünün 12 inci maddesi gereğince harç alındığını ancak,avukatlar 10/05/2001 tarih ve 24398 sayılı Resmi Gazetede ... Devamını Oku »