Etiket Arşivi: bağımsız denetçi

Bağımsız denetim yetkilendirme tebliği

Bağımsız denetim yetkilendirme tebliği Bağımsız denetim yetkilendirme tebliği resmi gazetede yayımlandı.İşte beklenen tebliğ hükümleri; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirme şartları, müracaat usulü ve işlemleri ile yetki belgeleri ... Devamını Oku »

Bağımsız denetçilik uygulamalı mesleki eğitimi

Bağımsız denetçilik uygulamalı mesleki eğitimi Bağımsız denetçilik uygulamalı mesleki eğitim tebliği resmi gazetede yayımlandı. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denetçi yardımcılarının yetiştirilmelerine ve mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik olan ... Devamını Oku »

Kamu Gözetimi Denetim Standartları Kurumu kararı

Kamu Gözetimi Denetim Standartları Kurumu kararı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar Tarihi   : 10/1/2013 Karar No         : B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04 – [01/15] 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince 2013 yılı geçiş dönemi yetkilendirilmelerinde geçerli olmak üzere; 1- Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapacak ... Devamını Oku »