Etiket Arşivi: bakanlık izni

Kayıtlı Sermaye sisteminde Bakanlık izni alınması

Kayıtlı Sermaye sisteminde Bakanlık izni alınması Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen şirketler, Genel Müdürlüğe başvurarak izin alırlar. Bu izin; 6102 sayılı kanunun 333 üncü maddesi uyarınca kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan şirketlere, kuruluş veya esas sözleşme değişikliği izni ile birlikte verilir. Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilmesine veya bu sisteme geçmesine izin verilen ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin kuruluşu

Faktoring şirketlerinin kuruluşu 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununa göre,Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kurulmasına bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir.İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca çıkarılacak ... Devamını Oku »

İcra dosyalarını satın alan şirketlerin tescili

İcra dosyalarını satın alan şirketlerin tescili Faktoring sözleşmesi; mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından herhangi birini ya da tümünü içeren sözleşmedir. 6361 sayılı yasa hükmü ... Devamını Oku »