Etiket Arşivi: Bakanlık temsilcisi

Bakanlık temsilcisi zorunluluğu kalktı

Bakanlık temsilcisi zorunluluğu kalktı Anonim şirketlerin genel kurullarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği yönetmelikte sayılan bazı konular dışında bakanlık temsilcisinin bulundurulması zorunlu değildir.Anonim şirketler artık genel kurullarını, bazı sözleşme değişikliği işlemleri dışında kendileri yapabileceklerdir.Anonim şirketler bu zorunluluğun kalkması ile yönetmelikte belirtilen iç yönergelerini ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirmek durumundadırlar. Türk Ticaret Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web ... Devamını Oku »

İç yönerge nedir ?

İç yönerge nedir ? İç yönerge, şirketlerin genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren düzenlemeleri içeren kurallar bütünüdür.İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez. Özel kanunlara tabi şirketler, iç yönergenin hazırlanmasında, bu Yönetmelikte belirtilen hususların yanında, ... Devamını Oku »

Bakanlık temsilcisi nasıl istenir

Bakanlık temsilcisi nasıl istenir Çoğu şirketin aklında soru işaretidir bakanlık temsilcisinin nasıl çağrılacağı. Türk Ticaret Kanununa göre Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden bir dilekçe ile müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar ... Devamını Oku »

Bakanlık temsilcisi olma şartları

Bakanlık temsilcisi olma şartları Bakanlık temsilcisi olabilmek Türk Ticaret Kanunu ile bazı şartlara bağlanmıştır.Temsilcilerin aşağıda sayılan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir ; a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlükte veya il müdürlüklerinde asil memur olarak çalışıyor olmak. b) Bakanlıkça veya il müdürlüklerince düzenlenen eğitime katılmış olmak ve bu eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak. c) Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine sahip olmak. d) En az ... Devamını Oku »

Komiser Yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Komiser Yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetenin 28481 sayısında yayımı yapılmış olan Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik gereği artık Anonim Şirketlerin her genel kurulunda eski adı ile komiserin yeni adı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunmasına gerek yok. Yönetmelik yeni çıktığından uygulama ... Devamını Oku »