Etiket Arşivi: bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği

Bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği

Bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, bakım hizmeti için başvuru şekli ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişi ve özel hukuk ... Devamını Oku »