Etiket Arşivi: Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilât, işleyiş, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarım belirlemektir. Hukukî dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a)  ... Devamını Oku »