Etiket Arşivi: bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik

Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik

Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak vekonsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 44 ve 93 ... Devamını Oku »