Etiket Arşivi: banker taahhüdü

Tasfiye halindeki banker taahhütnamesi

Tasfiye halindeki banker taahhütnamesi Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri kurucuları ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya ... Devamını Oku »