Etiket Arşivi: baro pulu

Baro pulu yapıştırma zorunluluğu

Baro pulu yapıştırma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 4.maddesi hükmü uyarınca vekaletname ya da yetki belgesine pul yapıştırmak zorunludur.Bu zorunluluk karşısında 10 günlük yasal süresi içerisinde vekaletname suretine pul yapıştırılması gerekmektedir, aksi halde kurumlara verilen dilekçeler usulden kabul edilmeyebilir.Konu ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri kurulunun 2004/2537 E,2007/85 K, Danıştay İdari ... Devamını Oku »