Etiket Arşivi: BDDK

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilât, işleyiş, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarım belirlemektir. Hukukî dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a)  ... Devamını Oku »

Konut finansmanı kuruluşu nedir ?

Konut finansmanı kuruluşu nedir ? 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kuruluşlardır. Konut finansmanı kuruluşları konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleridir. Devamını Oku »