Etiket Arşivi: bds 505

Dış Teyitler Hakkında Tebliğ

Dış Teyitler Hakkında Tebliğ (Bds 505) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 18 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Dış Teyitler Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 505 metninde belirlenmiştir. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ... Devamını Oku »