Etiket Arşivi: belgelendirme

Faktoring şirketinin yapamayacağı iş ve işlemler

Faktoring şirketinin yapamayacağı iş ve işlemler Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile belgelendirilmeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını ... Devamını Oku »