Etiket Arşivi: bildirim yükümlülüğü

Adi ortaklığın tescilini bildirim yükümlülüğü

Adi ortaklığın tescilini bildirim yükümlülüğü Tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin tescili sözleşmede belirtilen adresin bulunduğu yer ticaret siciline tescil edilir.Bu ortaklıklar aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.Bu durum, ticaret sicili müdürlüğünce tıpkı şubelerin merkezlerine bildirim yükümlülüğü gibi,ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüklerine aynı gün bildirilir. Türk Ticaret Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web ... Devamını Oku »

Sigortalılık bildirim yükümlülüğü

Sigortalılık bildirim yükümlülüğü Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılıkları aşağıda sayılan hallerde sona erer, bunlardan; Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erer ve bu tarih ilgili vergi dairelerince ve ... Devamını Oku »