Etiket Arşivi: bilgi edinme

Gazete ve ilanlar hakkında bilgi edinme

Gazete ve ilanlar hakkında bilgi edinme Bilindiği üzere, 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı  Resmi Gazete’de, bu Kanunun uygulanmasını gösteren “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ise 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Anılan yönetmeliğin on üçüncü maddesinde “Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler Madde 13- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz.Ancak birinci fıkrada belirtilen yollarla kamuoyuna açıklanmış veya kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda yayımlanmış kamunun erişimine açık bilgi veya belgelerin ... Devamını Oku »