Etiket Arşivi: bireysel emeklilik

Devlet katkısında değişiklik

Devlet katkısında değişiklik BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK “MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,” “c) Devlet katkısı hesabı: ... Devamını Oku »

Bireysel emeklilik aracıları yönetmeliği

Bireysel emeklilik aracıları yönetmeliği Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: “BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “2) İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye ... Devamını Oku »

Dernek vakıf sandık bireysel emeklilik sistemi

Dernek vakıf sandık bireysel emeklilik sistemi Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmeliğin adında yer alan“ve Yıllık Gelir Sigortasına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE ... Devamını Oku »

Bireysel emeklilikte Devlet katkısı

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı SGK Bireysel Emeklilik Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır. Şirketler, işveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenenler hariç, katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verileri, emeklilik gözetim merkezince  belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş günü saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim merkezine ... Devamını Oku »