Etiket Arşivi: bireysel katılım yatırımcıları

Bireysel katılım yatırımcılarına devlet desteği

Bireysel katılım yatırımcılarına devlet desteği Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için BKY (Bireysel katılım yatırımcısı)’lerin Müsteşarlık tarafından iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt ... Devamını Oku »