Etiket Arşivi: bireysel katılım

Bireysel katılım yatırımcısı lisansın iptalini gerektiren durumlar

Bireysel katılım yatırımcısı lisansın iptalini gerektiren durumlar Lisans iptalini gerektiren durumlar şunlardır: a) (Bireysel katılım yatırımcısı)’nin fiil ehliyetini kaybetmesi. b) Lisanslama kriterlerinin kaybedildiğinin tespit edilmesi. c) (Bireysel katılım yatırımcısı)’nin vefatı. ç) (Bireysel katılım yatırımcısı) tarafından girişim şirketine konulan sermayenin iş planında belirtilen amaca aykırı biçimde kullanılması. d) Müsteşarlığa kasıtlı olarak yanlış bilgi ve belge verilmesi, Müsteşarlığı aldatmaya yönelik işlemlere girişilmesi. e) Sektörel kısıtlamalara, yatırım sınırlamalarına, ortaklık payına ve oranına ... Devamını Oku »

Bireysel katılım yatırımcısı lisans başvurusu

Bireysel katılım yatırımcısı lisans başvurusu (Bireysel katılım yatırımcısı) lisansı başvuruları, akredite edilmiş (Bireysel katılım yatırımcısı) ağları aracılığıyla ilgili bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, ... Devamını Oku »