Etiket Arşivi: birlesme ve bolunme 2014

Birleşme Ve Bölünme Tebliği

Birleşme Ve Bölünme Tebliği Birleşme ve  bölünme 2014 Birleşme ve bölünme 2015 (II-23.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esaslarıdüzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, devralan şirket olmaları şartıyla şahısşirketleri ve kooperatifler ile ... Devamını Oku »