Etiket Arşivi: birleşme

Finansal kiralama şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve tasfiyesi

Finansal kiralama şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve tasfiyesi Şirketin birleşme, devir ve bölünmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alınmak kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla şirketin faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi hâlinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Şirketin ... Devamını Oku »

Ticari İşletme birleşmesi

Ticari İşletme birleşmesi Birleşme sözleşmesiyle ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş malvarlığından birleşme dışı bırakılan unsur veya unsurlar nedeniyle işletmenin bütünlüğü ve devamlılığının zedelenmesi halinde birleşme tescil edilemez Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devir alınmak suretiyle yapılacak birleşmelerde devralan ticaret şirketinin türüne göre Türk Ticaret Kanununun 138 ile 140 ıncı 142 ile 158 inci 191 ile 192 üncü madde ... Devamını Oku »