Etiket Arşivi: bky

Bireysel katılım yatırımcısı lisans başvurusu

Bireysel katılım yatırımcısı lisans başvurusu (Bireysel katılım yatırımcısı) lisansı başvuruları, akredite edilmiş (Bireysel katılım yatırımcısı) ağları aracılığıyla ilgili bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, ... Devamını Oku »

Bireysel katılım yatırımcısı lisansı nasıl alınır ?

Bireysel katılım yatırımcısı lisansı nasıl alınır ? BKY(Bireysel katılım yatırımcısı) olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olması şartı aranır. BKY(Bireysel katılım yatırımcısı)’lerin lisans sahibi olması için aşağıda yer alan yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir: a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar; 1) Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde ... Devamını Oku »

Bireysel katılım yatırımcılarına devlet desteği

Bireysel katılım yatırımcılarına devlet desteği Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için BKY (Bireysel katılım yatırımcısı)’lerin Müsteşarlık tarafından iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt ... Devamını Oku »