Etiket Arşivi: bölünme sözleşmesi

Elektrik dağıtım şirketlerinde ayrıştırma

Elektrik dağıtım şirketlerinde ayrıştırma Bölünen şirketin ortakları devir alan şirketin paylarını iktisap ederler. Hukuki ayrıştırma işlemleri bitinceye kadar, bölünen şirket ile devir alan şirket bünyelerindeki kontrol yapılarının aynı olması gerekmektedir. Dağıtım şirketleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 165 inci maddesi çerçevesinde bir ara bilanço hazırlar. Dağıtım şirketleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 167 nci maddesinde belirtilen konuları içeren bir bölünme ... Devamını Oku »

Şirket bölünmesi nasıl olur ?

Şirket bölünmesi nasıl olur ? Şirket bölünmesinde izlenecek yol Türk Ticaret Kanununa göre  Başvuru ve belgeler Tam Bölünmede müdürlüğe verilecek belgeler şunlardır: Bölünme sözleşmesi ve/veya planın birer örneği ile bunların onayına ilşkin genel kurul kararının noter onaylı örneği, Bölünme dışında kalan mal varlığının olmadığı, bölünmenin tam bölünme olduğu, bölünmede oranların korunup korunmadığı hususları ile bölünmeye katılan diğer şirketlerin unvanları ve ... Devamını Oku »