Etiket Arşivi: borçlanma araçları tebliği

Borçlanma araçları tebliği

Borçlanma araçları tebliği (II-31.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar                 Amaç ve kapsam                 MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, borçlanma araçlarının ihracında uyulması gereken esaslar ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemektir.                 Dayanak                 MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu maddesinin üçüncü ... Devamını Oku »