Etiket Arşivi: broker

Broker

Broker Reasürans veya sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil etmek sureti ile, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamı ile bağımsız ve tarafsız tavır sergileyerek ve teminat almak isteyen şahısların hak ve menfaatlerini gözetmek sureti ile sözleşmelerin kurulmasından evvelki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiği durumda sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiye broker adı verilir. Cayma hakkı Hukukun genel ... Devamını Oku »

Bireysel emeklilik aracıları yönetmeliği

Bireysel emeklilik aracıları yönetmeliği Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: “BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “2) İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye ... Devamını Oku »