Etiket Arşivi: genel kurul

Ortaklar kurulu kalktı

Ortaklar kurulu kalktı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeniliklerden birisi limited şirketlerde ortaklar kurulu ifadesinin kalkmasıdır.Kanun deyimi ile artık limited şirketlerin toplantılarına “ortaklar kurulu” değil “genel kurul” denilecektir.Limited şirketlerce alınan kararlarda ortaklar kurulu ifadesinin kullanılması ilgili ticaret sicili müdürlüğünce tescil talebinin reddi sebebi sayılacaktır.Bu nedenle limited şirketlerin alacağı kararlarda ortaklar kurulu ifadesi yerine genel kurul ifadesini kullanmaları gerekmektedir. Devamını Oku »

Bakanlık temsilcisi zorunluluğu kalktı

Bakanlık temsilcisi zorunluluğu kalktı Anonim şirketlerin genel kurullarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği yönetmelikte sayılan bazı konular dışında bakanlık temsilcisinin bulundurulması zorunlu değildir.Anonim şirketler artık genel kurullarını, bazı sözleşme değişikliği işlemleri dışında kendileri yapabileceklerdir.Anonim şirketler bu zorunluluğun kalkması ile yönetmelikte belirtilen iç yönergelerini ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirmek durumundadırlar. Türk Ticaret Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web ... Devamını Oku »

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Organları

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Organları Birlik organ seçimleri 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün önce seçimlere katılacak üyeleri ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten ... Devamını Oku »

Bakanlık temsilcisi isteme dilekçe örneği

Bakanlık temsilcisi isteme dilekçe örneği Genel kurul yapacak anonim şirketlere faydalı olacağını düşündüğümüz bakanlık temsilcisi yazı örneği aşağıda sunulmaktadır. Anılan yazı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanmıştır.   GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) İSTANBUL VEYA …………. VALİLİĞİNE (İl Ticaret Müdürlüğü)   Şirketimizin ……….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı …………. tarihinde saat ………’da …………….. adresinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıda ... Devamını Oku »