Etiket Arşivi: haksız rekabet

Tüzel kişilere haksız rekabet cezası

Tüzel kişilere haksız rekabet cezası Tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenmesi durumunda tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortakları hakkında uygulanır. Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir.Bu tedbirler arasında,haksız rekabete sebep olan şirket hakkında tedbir,faaliyetin durdurulması ... Devamını Oku »

Haksız rekabette bulunana ceza

Haksız rekabette bulunana ceza 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler, Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ... Devamını Oku »

Haksız rekabette ihtiyati tedbir kararı

Haksız rekabette ihtiyati tedbir kararı Haksız rekabet durumunda dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi üzerine mahkeme, mevcut durumun olduğu gibi korunmasına, haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine ve diğer tedbirlere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir. Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması hâlinde ... Devamını Oku »

Haksız rekabette basının sorumluluğu

Haksız rekabette basının sorumluluğu Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmişse,fiilin haksız olup olmadığının tespiti,haksız rekabetin men’i,haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesi ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve ... Devamını Oku »

Haksız rekabette dava yolu

Haksız rekabette dava yolu Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, b) Haksız rekabetin men’ini, c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ... Devamını Oku »

Dürüstlük kuralına aykırı ticari uygulamalar

Dürüstlük kuralına aykırı ticari uygulamalar Başlıca haksız rekabet durumlarını aşağıdaki şekilde saymak mümkünür; a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; 1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, 2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış ... Devamını Oku »

Haksız Rekabet nedir ?

Haksız Rekabet nedir ? Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalar haksız rekabettir. Merkezî fatura kaydı Faktoring şirketleri ile bankalar, fatura bilgileri de dâhil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili bilgileri Risk Merkezi nezdinde veya Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin uygun göreceği bir şekilde ... Devamını Oku »