Etiket Arşivi: iç yönerge

İç Yönerge Örneği

İç Yönerge Örneği 2013 yılı içerisinde Anonim Şirketlerin genel kurullarında onaylatıp ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirmeleri gerekli olan iç yönerge örneği aşağıda sunulmaktadır.Bu yönerge örneği yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmalı ve ilgili Anonim Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanarak genel kurula onaya sunulması ve ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirilmelidir. ……………………………….. Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç ... Devamını Oku »

İç yönerge için bakanlık temsilcisine gerek var mı ?

İç yönerge için bakanlık temsilcisine gerek var mı ? İç yönerge anonim şirketlerin toplantı usul ve esaslarını düzenleyen kurallar bütünüdür.İç yönergenin anonim şirket genel kurulunca onaylanmasından itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.Ancak bu son yapılacak genel kurulda bakanlık temsilcisinin olması gerekip gerekmediği konusunda soru işaretleri mevcuttur.Anonim şirketlerin genel kurullarında bulundurulacak bakanlık temsilcisi hakkındaki ... Devamını Oku »

İç yönerge nasıl hazırlanır ?

İç yönerge nasıl hazırlanır ? İç yönerge Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik ile belirlenmiş ve resmi gazetede yayımlanmıştır.Şirketler tarafından sıklıkla nasıl hazırlanacağı tartışma konusu olan iç yönergede Türk Ticaret Kanununa göre asgari olarak bulunması gerekli unsurlar aşağıda belirtilmiştir; a) Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması. b) Toplantı başkanlığının oluşturulması. c) Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri. ... Devamını Oku »

İç yönerge nedir ?

İç yönerge nedir ? İç yönerge, şirketlerin genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren düzenlemeleri içeren kurallar bütünüdür.İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez. Özel kanunlara tabi şirketler, iç yönergenin hazırlanmasında, bu Yönetmelikte belirtilen hususların yanında, ... Devamını Oku »